Kirjasto

Kirjaston merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

Kirjastot tarjoavat paikan, jossa istuskella ja viettää aikaa, lukea tai tehdä töitä. Kirjasto voi olla osalle paikka, jossa käydään muutaman kerran vuodessa tulostamassa jotain, kun taas osa kokee kirjaston kodikseen. Tässä piileekin kirjastojen hienous, sillä kirjaston tarjoamista palveluista voi jokainen löytää tarvitsemansa palvelun. 

Suomessa kirjastojen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjastotoiminnan tavoitteet, joita ovat muun muassa väestön yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuus ja käyttö sekä aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Laissa määritellään myös muun muassa kunnan rooli kirjastopalveluiden järjestäjänä sekä maksuttomuusperiaate sekä se, mistä asioista saa periä maksua. Näin ollen kirjastotoiminta on Suomessa säädeltyä ja nojautuu tietyille periaatteille.

Lain perusteella kirjastopalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Valtio osallistuu valtionosuuksilla kirjastotoiminnan rahoittamiseen Suomessa, jotta kirjastopalvelujen saatavuus voidaan turvata kunnissa ympäri maan. Tämän lisäksi kirjastolle voidaan jakaa muita erityisillä perusteilla jaettavia avustuksia, mikäli kirjastolla on jokin erityistehtävä täytettävänä. 

Ensimmäiset kirjastot Suomessa

Suomen ensimmäinen kirjasto avattiin Vaasassa 1700-luvun loppupuolella. Tämä kirjasto oli ensimmäinen, josta kirjoja saivat lainata muutkin kuin lukupiirien jäsenet. Tätä ennen kirjallisuutta oli toki olemassa, mutta kirjat kuuluivat lähinnä oppineille. Kirjat olivat tähän aikaan saatavilla vain ruotsinkielisinä. 1800-luvun puolivälissä kirjastot alkoivat pikkuhiljaa tulemaan useimmille paikkakunnille, ja myöhemmin kirjastot kehittyivät nykyiseen muotoonsa, jossa kaikella kansalla on helppo päästä kirjojen äärelle.  read more

Read More →