Aalto-tutkimusryhmä

Aalto-yliopiston tutkimusryhmät ovat maailmanluokan tutkimustehtäviä ja monet niistä ovat saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Aalto-yliopisto on erityisen tunnettu lukuisista luovista tutkimusryhmistä.

Aalto-tutkimusryhmien tavoitteena on edistää tutkimuksen ja innovaatioiden kehittämistä ja opettaa opiskelijoille kilpailukykyisiä taitoja ja vahvuuksia. Tutkimusryhmien tavoitteena on luoda alusta innovatiivisille vuoropuhelulle ja rikastuttaa opiskelijoiden oppimiskokemus.

Tutkimusaluiksi keskittyvät muun muassa nanotekniikka, tietojärjestelmien kehitys ja suunnittelu, biotiede ja biokemia, optoelektroniikka ja materiaalit, terveystiede ja teknologia, energia ja ympäristötekniikka sekä liikenne ja logistiikka.

Aalto-tutkimusryhmien panostamiseen sisältyy myös paljon vapaaehtoisuuteen perustuvia projekteja ja työryhmiä, jotka tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää itse luovia osaamisiaan ja osoittaa omaa potilasi. Tämä antaa opiskelijoille paremman mahdollisuuden saavuttaa halutut urat alallaan.

Lopulta Aalto-tutkimusryhmien tarkoituksena on auttaa yhteiskuntaa tuottamaan innovatiivisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin sekä kasvattaa hyvinvoivaa ja vastuullista kaikenlaisen osaamisen yhteiskuntaa. Akateemisella ilmapiirillä on monenlaista hyötyä sekä aiheesta kiinnostuneille että valtion ohjauksessa.

Aalto-tutkimusryhmä, joka tunnetaan myös nimellä Aalto University Research Group, on tieteen ja tutkimuksen yliopistonosa Aallon yliopistossa Espoossa. Tutkimusryhmän tarkoituksena on edistää ja tuottaa innovatiivista tieteellistä tutkimusta Aalto-yliopiston alueella. Tutkimusryhmä edistää tutkimusta Aalto-yliopiston monialaisissa tutkimuslaboratorioissa, kirjastoissa ja muissa tiloissa.

Tutkimusryhmä keskittyy pääasiassa tutkimustyöhön laajassa alueellisessa ja yhteiskunnallisessa yhteyksissä. Se tarjoaa useita tutkimusohjelmia alkaen alkeellisimmista mittauksista taiteellisiin ja sosiaaliteknisiin projekteihin. Tutkimusryhmässä on opettajia eri alueilta ja lisäksi paikalla on tietosairauden tutkimusta ja kehittämistyötä, joiden avulla tuetaan ja kasvatetaan vahvaa tiede- ja teknologiayhteiskuntaa.

Tutkimuksen lisäksi Aalto-yliopiston tutkimusryhmä tarjoaa paljon akateemista ohjausta opiskelijoille, ohjelmien suunnittelijoille sekä ammatillisten kehitysohjelmien suunnittelijoille. Tutkimusryhmä on iso osa Aalto-yliopiston yhteiskuntaa ja arvostetumpia tieteenaloja maassamme. Siksi se antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää uusimpia tutkimustieteitä alallaan. Tutkimusryhmä pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon, jos haluaa löytää haasteellisen ja laadukkaan tieteellisen työpaikan Suomessa.

Aalto-tutkimusryhmä on johtava tutkimukseen nojaava teknologiakeskus. He tekevät tutkimusta laaja-alaisesti eri alueilla, kuten kemian, fysiikan ja biotieteiden alalla. Aalto-tutkimusryhmä toimii tavoitteenaan edistää tieteen hahmottamista ja itsenäiseen soveltamiseen tarvittavien taitojen oppimista.

Yhtenä keskeisenä elementtinä Aalto-tutkimusryhmän toiminnassa on tuoda nykyaikaisia teknologioita ja tutkimustietoa työelämälle. Heidän tavoitteena on edistää tutkijoiden akateemista itseilmaisua ja työelämän innovaatiokykyä samanaikaisesti. Toimintansa tavoitteena on luoda innovaatioita, siirtymistä ja työllisyyttä paikallisen yhteisön hyödyksi.

Heillä on useita suuria projekteja voimassa, kuten palvelualustaa, joka varmistaa, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat helposti tuottaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Myös heillä on verkkokurssien luominen opetustyöhön sekä työpajatapaamisten johtaminen, joissa ammattilaiset ja tutkijat voivat keskustella laajasti alan uhkista, haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi he ovat kehittäneet useita vuorovaikutuspalveluja, jotka liittyvät nykyiseen teknologiaan.

Aalto-tutkimusryhmä tarjoaa laajan mittakaavan palveluja ja palautetta niin yrityksille kuin yksityisillekin. Ne ovat osoitus tutkijoiden yhdistyneen voiman voimasta ja mustekalaa edustavasta innovatiosta. He ovat vaikuttaneet ratkaisevasti Suomen teknologian kehitystason nousuun. Aalto-ryhmän toiminnalla on myös paljon laajempi merkitys, kuten esimerkiksi kestävien ratkaisujen luominen ja ainutlaatuinen maailmanluokan tutkimusympäristö.

Aalto-yliopiston tutkimusryhmä on osoittanut suurta panostusta Aalto-strategiaan. Tutkimusryhmän tavoitteena on arvioida ja kehittää koulutusalan opetusta ja tutkimusta. Pääpaino on yhteys ja vastuu yhteiskunnallisen muutoksen edistäjänä, yrittäjyyden, teknologian, oppimisen ja taiteen vuorovaikutteen jakamisessa sekä innovatiivisen tiedon jakamisessa.

Tutkimusryhmä on ollut erityisen aktiivinen tutkimuksen aloilla kuten älykkäiden terveysteknologioiden, digitaalisten palvelujen, hajautetun datanhallinnan, saavutettavan audiovisuaalisen median ja sosiaalisen median, sekä uusien tuotantoteknologioiden kehittämisessä. Lisäksi tutkimusryhmä keskittyy kehittämään algoritmeja, simulaatioita ja analytiikkaa harjojen löytämiseksi teollisuustuotannon ja paremman kestävän kehityksen edistymiseksi.

Tutkimuksia tehdään monenlaisilla aloilla, joihin kuuluu mm. humanistiset ja yhteiskuntatieteet, kauppatiede, laki ja oikeustiede, tietojenkäsittelytiede ja viestintätieteet. Tutkimusryhmä tarjoaa mahdollisuuden vapaaehtoisille tutkijoille ja opiskelijoille yhteistyöhön omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Aalto-tutkimusryhmässä on yli 80 henkilöstö johtajista tutkijoihin ja avustaviin yhteyshenkilöihin, jotka auttavat varmistamaan tutkimuksen sisällön laadun ja tarjoamaan lisenssi-insentiivit partneritoiminnalle. Siksi Aalto-tutkimusryhmä on vahva panostaja alan edelläkävijöiden opetukseen ja tutkimukseen.