ymmärtämään nykytaidetta 

5 tapaa oppia ymmärtämään nykytaidetta 

Museot kiehtovat yhä useampaa suomalaista. Vuoden 2019 aikana museoissa vierailtiin 7,6 miljoonaa kertaa, joista suosituin oli Kiasma eli nykytaiteen museo Helsingissä. Monet meistä kokee nykytaiteen kuitenkin haasteellisena, vaikeaselkoisena ja usein jopa hieman ärsyttävänä. Nykytaidetta kuvaillaan usein “mitäänsanomattomaksi” tai sen edessä saatetaan todeta, että “eihän se edes esitä mitään”. Selkeät kuvat, maisemat, muotokuvat ja muut asioita tai esineitä selkeästi muistuttavat taideteokset mielletään helpommin ymmärrettäviksi, eikä suotta. 

Nykytaide haastaa katsojansa. Nykytaiteessa voi olla hyvinkin tuttuja elementtejä, mutta niiden yhdistelmä teoksessa ei ensi näkemältä tunnu `järkevältä´. Teoksen järkevyys ei kuitenkaan ole mielekäs ilmaus, koska itse asiassa kyse on siitä, että teos tuntuu kaukaiselta. Kun emme tunnista esitettävää asiaa heti vaikkapa joutseneksi, hämmennymme. Tässä artikkelissa esittelemme viisi erilaista näkökulmaa nykytaiteen ymmärtämiseen. 

Lähde avoimin mielin tutustumaan nykytaiteeseen

Tärkeintä nykytaiteen ymmärtämisessä lienee halu ja kiinnostus nykytaidetta kohtaan. Nykytaiteen on usein tarkoitus haastaa katsojansa, ja yksi teos vaatii pidempää tarkastelua. Ensimmäiset käynnit nykytaiteen museossa ei välttämättä ole suuria ahaa-elämyksiä, ja museosta saattaa poistua lähinnä hämmentyneenä. Positiivinen asenne näkemää ja kokemaa kohtaan auttaa kuitenkin katsojaa askelta lähemmäksi nykytaidetta. Mistä päästäänkin seuraavaan asiaan: 

Muista, että kaikesta ei tarvitse pitää

Joka ikinen museon tai gallerian teoksista ei todennäköisesti tule miellyttämään. Itse asiassa voi olla, että mikään teoksista ei herätä positiivisia tunteita, eikä se itsessään ole huono asia. Nykytaiteen ymmärtäminen voi viedä paljon aikaa, jos nyt haluaa edes väittää, että sitä voi koskaan täysin ymmärtää. On mahdollista, että löydät vain yhden teoksen, joka puhuttelee sinua jollain tavalla. Sellaisen teoksen kohdalle kannattaakin pysähtyä ja tutkiskella, miksi teos puhuttelee ja millä tavoin se onnistuu puhuttelemaan. 

Tulkitse ja opi nykytaiteen aiheuttamista tunteista

Nykytaiteen tavoitteena on usein herättää tunteita. Nykytaide vaatii tulkintaa, jotta sitä voi ymmärtää, ja yksi tavoite on useasti saada katsoja tuntemaan erilaisia tunteita. Aina tunne ei ole positiivinen, sillä teos voi aiheuttaa vihaa, surua, turhautuneisuutta tai mitä muuta tunnetta tahansa. Viha voi olla joko taiteilijan hakema tunne tai sitten vain katsojan kokema henkilökohtainen kokemus teoksesta. Tärkeintä onkin tutustua niihin tunteisiin, jotka johtuvat teoksesta. Mitä vähemmän teoksessa on esittäviä elementtejä, sitä haasteellisempaa on löytää pohjaa teoksen aiheuttamille tunteille. Yleensä teoksesta aiheutuneet tunteet tulevat kuitenkin katsojan omista kokemuksista, olivatpa ne sitten positiivisia tai negatiivisia. 

Mieti, mitä taiteilija on halunnut teoksellaan välittää

Mikäli tunteiden tutkiminen ja positiivinen asenne nykytaidetta kohtaan eivät auta, voi teosta tai näyttelyä lähestyä tekijän eli taiteilijan kautta. Esillä olevien teosten tekijästä on usein saatavilla tietoja, ja myös näyttelyn lähtökohtia, syitä ja tavoitteita on voitu esitellä taiteilijan esittelyn ohessa. Voi olla helpompi ymmärtää vaikkapa punaisia viivoja mustalla pohjalla, mikäli taiteilijasta kertovassa esittelyssä kerrotaan taiteilijan sisäistä vihaa jotakin asiaa kohtaan. Tässäkin tilanteessa kokemus kuvasta jää kuitenkin katsojan tehtäväksi. Nykytaide haastaa katsojansa, ja se tekee nykytaiteesta kiehtovaa.

Lue nykytaiteesta kirjoista ja verkkolähteistä 

Nykytaiteesta voi oppia myös kotisohvalta käsin. Yksi tapa on vierailla esimerkiksi suomalaisten ja ulkomaisten nykytaiteen museoiden verkkosivuilla sekä luke aiheesta kirjoista ja verkkolähteistä. Osa museoista tarjoaa virtuaaliesittelyjä, joita voisi pitää matalan kynnyksen paikkana oppia nykytaiteesta. Ja mikäli nykytaide tuntuu edelleen haasteelliselta asialta lähestyä, voit tutustua aiheeseen vaikka Kiasman kirjoittaman oppaan kautta, joka antaa vinkkejä nykytaiteen tarkasteluun.