Suomalainen arkkitehtuuri

Suomalainen arkkitehtuuri halki ajan

Kun puhutaan suomalaisesta arkkitehtuurista, tulee monille mieleen yksinkertaisuus, linjat ja käytännöllisyys tärkeimpinä elementteinä. Harvoin suomalainen kuitenkaan perehtyy sen kummemmin suomalaisen arkkitehtuurin merkityksiin, historiaan taikka tulevaan, vaikka arkkitehtuuri kehittyy ja vaikuttaa ympäristöömme jatkuvasti. Useita rakennuksia on purettu uusien rakennusten tieltä, mikä osaltaan on hankaloittanut arkkitehtuurisen kulttuuriperimän keräämistä, tallentamista ja ymmärtämistä. 

Jokaiselle tulee kuitenkin helposti mieleen yksi henkilö, johon kulminoituu pitkälle se, miten useat meistä ymmärtävät suomalaisen arkkitehtuurin: Alvar Aalto. Tunnistamme hänen suunnittelemia rakennuksia ja huonekaluja, ja nimi on helppo tunnistaa myös kansainvälisissä yhteyksissä. Tässä blogissa pohdimme hieman keskiaikaa suomalaisen arkkitehtuurin näkökulmasta, käymme läpi merkittävimpiä suomalaisia arkkitehteja sekä lopuksi pohdimme sitä, millaista on suomalainen arkkitehtuuri vuonna 2020. 

Näkyykö keskiajan vaikutus suomalaisessa arkkitehtuurissa?

Vastaus kysymykseen riippuu siitä, halutaanko Suomea verrata muihin eurooppalaisiin valtioihin. Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomessa on haastavaa havaita keskiajalta olevia arkkitehtuurin merkkejä, sillä kaupungit kehittyivät nykyiseen muotoonsa vasta myöhemmin. Näin ollen keskiajalta peräisin olevat kaupunkikeskustat puuttuvat suomalaisesta arkkitehtuurista.

Keskiaikaa pitääkin lähteä tutkiskelemaan kirkkojen ja linnojen kautta, sillä ne ovat Suomessa parhaiten keskiajalta säilyneitä rakennuksia. Maininnan arvoisia lienee Jomalan kirkko Ahvenanmaalla, joka on tiettävästi Suomen ensimmäisiä kivikirkkoja, sekä Turun tuomiokirkko, jossa goottilaistyyli on nähtävissä helposti omin silmin. Myöhempää keskiaikaa edustaa muun muassa Savonlinnassa sijaitseva Olavinlinna, joka on näyttävä näky tänäkin päivänä.  read more

Read More →

Kirjasto

Kirjaston merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

Kirjastot tarjoavat paikan, jossa istuskella ja viettää aikaa, lukea tai tehdä töitä. Kirjasto voi olla osalle paikka, jossa käydään muutaman kerran vuodessa tulostamassa jotain, kun taas osa kokee kirjaston kodikseen. Tässä piileekin kirjastojen hienous, sillä kirjaston tarjoamista palveluista voi jokainen löytää tarvitsemansa palvelun. 

Suomessa kirjastojen toimintaa ohjaavat lait ja asetukset. Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjastotoiminnan tavoitteet, joita ovat muun muassa väestön yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuus ja käyttö sekä aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Laissa määritellään myös muun muassa kunnan rooli kirjastopalveluiden järjestäjänä sekä maksuttomuusperiaate sekä se, mistä asioista saa periä maksua. Näin ollen kirjastotoiminta on Suomessa säädeltyä ja nojautuu tietyille periaatteille.

Lain perusteella kirjastopalvelujen järjestäminen on kuntien tehtävä. Valtio osallistuu valtionosuuksilla kirjastotoiminnan rahoittamiseen Suomessa, jotta kirjastopalvelujen saatavuus voidaan turvata kunnissa ympäri maan. Tämän lisäksi kirjastolle voidaan jakaa muita erityisillä perusteilla jaettavia avustuksia, mikäli kirjastolla on jokin erityistehtävä täytettävänä. 

Ensimmäiset kirjastot Suomessa

Suomen ensimmäinen kirjasto avattiin Vaasassa 1700-luvun loppupuolella. Tämä kirjasto oli ensimmäinen, josta kirjoja saivat lainata muutkin kuin lukupiirien jäsenet. Tätä ennen kirjallisuutta oli toki olemassa, mutta kirjat kuuluivat lähinnä oppineille. Kirjat olivat tähän aikaan saatavilla vain ruotsinkielisinä. 1800-luvun puolivälissä kirjastot alkoivat pikkuhiljaa tulemaan useimmille paikkakunnille, ja myöhemmin kirjastot kehittyivät nykyiseen muotoonsa, jossa kaikella kansalla on helppo päästä kirjojen äärelle.  read more

Read More →

taiteilija

Taiteilijan ura ja kulttuurin tuottaminen 2020-luvulla

Urahaaveita ja unelmia taiteen ja kulttuurin parissa vähätellään edelleen, ja toisaalta moni taiteilijan alku ei koskaan pääse niin sanotusti kukkaansa, kun pelko omasta toimeentulosta sekä pärjäämisestä yhteiskunnassa voi jännittää ja ahdistaa. Toimiminen taiteen ja kulttuurin parissa voi ehkä ollakin oma, henkilökohtainen riskinotto, sillä usein kuulee tarinoita alan suuresta työttömyysasteesta. Vaikka opiskelupaikkoja näillä aloilla supistetaan, sanotaan luovan alan toisaalta olevan yksi merkittävimmistä työllistäjistä tulevaisuudessa. Paljon riippuu siitä, miten käsitämme taiteen ja kulttuurin ja millaisiin luoviin tehtäviin tulevaisuuden taiteilijoita tarvitaan. 

Mistä apurahoja voi hakea ja miten kevytyrittäjyys toimii taiteilijana? Entä mikä on Alvar Aalto Research? Näitä kysymyksiä pohditaan tässä blogipostauksessa. 

Sivutoiminen tai kokoaikainen toimiminen kevytyrittäjänä 

Kevytyrittäjyys on ollut oma juttunsa jo useamman vuoden ajan, ja viime vuosien aikana alalle on tullut useita toimijoita, jotka tarjoavat laskutuspalveluita pientä käyttömaksua vastaan. Yksi kiinnostavimmista alan tulokkaista on Free, joka tarjoaa yhden alan edullisimmista käyttökuluista, jotka ovat 4% luokkaa. Tämä on alhaisempi, kuin monella muulla tunnetulla laskutuspalvelulla. Kuten yleensä kevytyrittäjäpalveluissa on tapana, on rekisteröityminen Freellä ilmaista, jolloin uusi käyttäjä pääsee rekisteröitymään palveluun huoletta. 

Taide- ja kulttuurialalla sivutoimiset työt ja useat tulonlähteet ovat tyypillisiä. Monet myös tienaavat lisätienestiä päivätyönsä lisäksi, jolloin harvalla on aikaa hoitaa laskuttamista ja muita paperitöitä kiireisen arjen ohella. Kevytyrittäjyyteen kohdistuu kuitenkin paljon kysymyksiä, ja monia askarruttaa etenkin työttömyysturvaan liittyvät kysymykset kevytyrittäjillä. Opi lisää aiheesta kevytyrittäjyys työttömyysturva, klikkaamalla tästä read more

Read More →